Jazyk/Sprache


Menu

Predmet činnosti

Statika stavieb a technické výpočty

Prezentácia stavebných konštrukcií:

Posúdenie prostého nosníka na ohyb
Drevená a oceľová konštrukcia po požiari