Jazyk/Sprache


Menu

Predmet činnosti

Konštrukcia a návrhy stavebnostolárskych výrobkov a interiéru

Príklady výkresovej dokumentácie:

Základná geometria schodov - pôdorys
Rez schodištom
Výrobný výkres schodnice
Výpis stavebno - stolárskych výrobkov: okná
Výpis stavebno - stolárskych výrobkov: dvere
Detail osadenia okna
Zábradlie francúskeho balkóna