Jazyk/Sprache


Menu

Predmet činnosti

Ponuka


Vážení stavebníci,

dovoľujeme si Vás osloviť a predložiť Vám našu ponuku rodinných domov. Táto ponuka je iba orientačná a má byť len návodom pri riešení Vášho budúceho domova. Po dlhoročných skúsenostiach predkladáme ponuku rodinných domov s kvalitnými, žiadanými dispozíciami a architektonickými výrazmi.
Pokračovanie >>


          Váš konkrétny rodinný dom s jeho dispozičným a architektonickým výrazom sa bude odvíjať od veľkosti a umiestnenia pozemku, od okolitej zástavby a od Vašich predstáv. Na základe toho Vám vypracujeme návrh a po jeho odsúhlasení projekt rodinného domu s kompletnou stavebnou časťou, statickým výpočtom a s profesiami (kúrenie, elektroinštalácia, zdravotechnika, požiarna ochrana a pod.). Na miestach kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia riešime otázku odpadových vôd vypracovaním stavebných výkresov žumpy. K stavebným povoleniam ponúkame možnosť vypracovať situácie osadenia s uličným pohľadom a napojenie na inžinierske siete a na požiadanie stavebníka vybavujeme aj stavebné povolenie.
          Po získaní stavebného povolenia bude s Vami dohodnutý presný rozsah dodávky stavby vo všetkých detailoch a podrobnostiach.
Konštrukcia rodinného domu je navrhnutá a riešená tak, aby sa dom správal ako energetický nízkonáročný - termodom. V porovnaní s klasickou stavbou sú náklady na vykurovanie až o 30% nižšie, čo pri neustále rastúcej cene energií má podstatný význam na prevádzku domu. Všetky zabudované, resp. použité materiály sú zdravotne nezávadne o čom svedčia vydané certifikáty. Z požiarneho hľadiska konštrukcia spĺňa všetky požiarno-bezpečnostné predpisy a opatrenia.
          Jednopodlažný rodinný dom s obytným podkrovím alebo bez neho je konštruovaný z veľkoplošných panelov sendvičového typu. Stavba je osadená na základovej platni alebo je podpivničená, podľa požiadaviek zákazníka. Realizácia stavieb pri individuálnej výstavbe sa vykonáva na základe schváleného projektu (vypracujeme zmenu projektu stavby pred dokončením na drevostavbu), katalógovej ponuky alebo podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

Prečo áno:


Info o hobby stavbe


Rozsah vyhotovenia a dodávky hobby stavby:


Obvodová stena (panel) Vnútorná stena (panel) Strop prízemie (panel) Krov

Info o hrubej stavbe


Rozsah vyhotovenia a dodávky hrubej stavby


Obvodová stena (panel) Vnútorná stena (panel) Strop prízemie (panel) Krov Hambálok

Info o stavbe na kľúč


Rozsah vyhotovenia a dodávky stavby na kľúč


Obsahom dodávky stavby na kľúč je hrubá stavba, ku ktorej pribudne nasledovné vybavenie:
Stavebno-stolárske výrobky Podlaha v prízemí Podlaha v podkroví Ukončenie vnútorných stien a stropov - maľby, tapety, ... (podľa želania zákazníka)
Obklady vnútorných stien - obkladačky, ... (podľa želania zákazníka)
Sanitárne zariaďovacie predmety - kúpelňa, WC, ... (podľa želania zákazníka)
Rozvody vody a inštalácia
Elektroinštalácia
Vykurovanie
Rozvody plynu

Predmetom dodávky u všetkých typov stavieb je podľa dohody tiež: Predmetom dodávky u všetkých typov stavieb nie sú:


Pozrite si náš katalóg alebo si stiahnite katalóg montovaných domov vo formáte ZIP.