Jazyk/Sprache


Menu

Predmet činnosti

Projektovanie stavieb a technológií

V rámci týchto činností spracujeme návrh architektonického riešenia stavby, dopracujeme architektúru stavby podľa predloženého návrhu, požiadaviek a následne vypracujeme projektovú dokumentáciu v požadovanom rozsahu. Pre existujúce výrobné prevádzky, resp. pre novonavrhované výroby vypracujeme kompletné dokumentácie od štúdie, cez vykonávacie projekty. Predmetom poskytovaných služieb je aj inžinierska činnosť pri získaní stavebného povolenia a technické poradenstvo pri spustení prevádzky.

Príklady výkresovej dokumentácie:

Rekonštrukcia a modernizácia rodinného domu
Zástavba realizovaná v stavebnej výluke
Rekonštrukcia a modernizácia polyfunkčných objektov
Technológia drevárskej prevádzky
Technológia drevárskej prevádzky - SILO