Jazyk/Sprache


Menu

Predmet činnosti

Konštrukcia drevostavieb

V rámci komplexnosti ponúkaných prác a služieb zabezpečíme :

Príklady výkresovej dokumentácie:

Dispozícia rodinného domu
Rez a konštrukčné skladby rodinného domu
Priehradová konštrukcia krovu
Veľkoplošné stenové panely
Konštrukčné spoje a detaily