Jazyk/Sprache


Menu

Predmet činnosti

Iné stavby


Hala:SR

Strešná nadstavba:SR

Kostol:SR

Strešná nadstavba - ubytovacie zariadenie:SR