Jazyk/Sprache


Menu

Predmet činnosti

Profil a história spoločnosti

Drevstav, s.r.o. je projekčná, konštrukčná a poradenská kancelária združujúca tím odborníkov a externých spolupracovníkov so zameraním na projektovanie predovšetkým drevostavieb, drevárskych a nábytkárskych výrobných technológií, konštrukčné práce spojené s technickou prípravou výroby, realizačné a poradenské služby s tým súvisiace.

V rámci svojej odbornosti sa špecializujeme na drevostavby rôzneho druhu (prístrešky, besiedky, carporty, rekreačné stavby, rodinné domy, rekreačné chaty, priemyselné haly, obchodné centrá, detské škôlky, školy, penzióny, strešne nadstavby, stavby pre športové využitie, lávky, mosty a iné stavby ). Od roku 1990 značka Drevstav ponúka bohaté skúsenosti s drevostavbami predovšetkým na nemeckom, rakúskom, francúzskom, ale aj slovenskom trhu.

V rámci komplexnosti firma zabezpečuje kompletné projekčné, ale aj samotné poradenské a realizačné práce od jednoduchých stavieb po technologický náročné výrobné prevádzky. Pre činnosť firmy je charakteristický individuálny prístup ku každému zákazníkovi resp. stavbe.